Nu ook samen met eigen baasjes! Natuurgetrouwe combi's dus. Kijken en casten?
dierencasting.nl

Beste producer, art-director, stylist, regisseur, programmamaker en andere creatieven!
Wat zou het leuk zijn als je hier hèt dier spot waaromheen je nieuwe campagne of productie draait... Animaux heeft veel keus, laat je inspireren door ons bestand hierboven. Iedere foto is aanklikbaar voor meer (en groter) materiaal en uitgebreide skills. Je kunt bij iedere kandidaat op het envelopje klikken om inlichtingen en beschikbaarheid op te vragen. Heb je al een strak plan en geen zin of tijd om zelf te kijken, laat ons dan voor je casten.

Boek je een dier, dan zal het op de gewenste datum en tijd met begeleider verschijnen op de door jou aangewezen plek.

diervriendelijkheid

Animaux zet zich in voor diervriendelijke reclame en uitingen. We werken niet mee aan producties die op ons onsympathiek overkomen en niets mag ten koste van enig dier in beeld worden gebracht, ook al zou het maar denkbeeldig zijn (voorbeeld: een rottweiler die zogenaamd een kind zou moeten bijten, wordt niet door ons ter beschikking gesteld).

risico

We zullen geen enkel dier risicovolle opdrachten laten uitvoeren. Toch is het mogelijk dat een productie er angstwekkend en/of gevaarlijk uitziet. Dankzij trucage en vooral computertechnologie is bijna alles in beeld te brengen zonder dat er een dier aan te pas komt.
Iedere opdracht wordt van tevoren uit en te na besproken met de eigenaar/trainer.

principes

We werken niet mee aan reclame voor bont of bio-industrie.
Als een bepaalde diersoort of ras door een opdracht in een verkeerd daglicht zou kunnen worden gesteld doen we ook niet mee. We zetten sowieso geen dieren in voor opdrachten die niet ethisch verantwoord zijn. Zo zou bijvoorbeeld een exotisch dier wel ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld een film over tropenaangelegenheden of voor educatieve doeleinden, maar nooit uit sensatieoogmerk op bijv. een beurs of in een TV-programma.

klanten

recent: Olaf Hussein | Belastingdienst TVC | Gainbridge | Trifecta | Prominent TVC | JacHensen | Centraal Beheer TVC | Floris van Bommel | Google Home TVC | Nationale Opera en Ballet | Goossens | RTL4 | De Bijenkorf | Welkoop | Ronnie Flex en Famke Louise | Flair | Videoland TVC | MissEtam